Axudas á mellora da eficiencia enerxética no sector agrícola primario 

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) vén de sacar unha liña de subvencións destinadas á mellora da eficiencia enerxética en diversos sectores, entre eles o sector agrícola primario.
A convocatoria desta liña de axudas, que poden solicitarse ata o 28 de febreiro de 2018, contempla unha contía subvencionable que vai do 35 ao 55% da actuación.
Enlace: http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2018/ficha_aforro2018_0001.htm